Hur påverkar klimathotet naturkatastrofer?

Klimathotet kan påverka vissa naturkatastrofer både direkt och indirekt. Vid tre graders ökad uppvärmning av jorden kan vissa djur- och växtarter utrotas och därmed förändras många känsliga ekosystem. Uppvärmningen ökar riskerna för översvämning och torka och då finns risken att djurarter som inte förflyttat sig kommer att utrotas. Speciellt i områden runt ekvatorn kan man vänta sig extrem torka med svältkatastrofer som följd. I områden som redan nu är regnrika kommer översvämningarna att bli återkommande och innebära fara för människor. Enligt forskningen ökar klimathotet och uppvärmningen riskerna med extrema och farliga väderförhållanden. I Bangladesh till exempel, som är folkrikt och samtidigt ligger i låglänt område, riskerar miljontals människor att drabbas av både översvämning och cykloner som direkt kan kopplas till klimathotet. jordskalv beror inte på klimatet har man sagt tidigare. Denna åsikt går isär bland forskarna. En del säger att uppvärmningen som leder till mer vatten i världshaven påverkar jordens balans och att det leder till fler jordbävningar och vulkanutbrott. Andra säger att de tektoniska plattornas rörelse som framkallar jordbävningar inte kan påverkas av det ökade vattenståndet.