Tsunami genom tiderna

Eftersom en tsunami är ett väderfenomen som kan drabba kustremsor med så pass stor kraft finns det gott om tidiga vittnesbörder i samband med katastrofer som tyder på att det är just detta som har hänt. En anledning till att vi vet en hel del om tsunami genom tiderna, särskilt när det handlar om tsunamis från de senaste hundra åren, är att de ofta är kopplade till jordbävningar och annan seismisk aktivitet. Vi har tillgång till mycket data när det gäller sådana händelser via till exempel skalor som richterskalan. Denna hjälper oss att jämföra styrkan i jordbävningen som också påverkar kraften i den efterföljande tsunamin. Även kraftiga vulkanutbrott efterlämnar spår som vi kan uttyda efter många tusen år. Därför finns det mycket information om ämnet tsunami genom tiderna. För 8000 år sedan efter ett vulkanutbrott på Sicilien forsade en enorm tsunami genom hela medelhavet. Dagens forskare menar att den måste ha varit hög som ett hus på tio våningar och att den hade en dramatisk effekt på havets djur och växtliv samt givetvis på mänskliga bosättningar i Medelhavets kustområden. 1775 drabbades Portugals huvudstad Lissabon av en jordbävning med eldsvådor och en tsunamivåg. Mer än 60 000 människor miste sina liv. Ett annat av de mest skrämmande exemplen på tsunami genom tiderna som dock inte hade så stor effekt på mänskligt liv är den gigantiska flodvågen som drabbade Lituya Bay i Alaska 1958. Vågen som följde efter ett jordskred var oerhörda 576 meter hög! I takt med att jordens kustregioner blir mer och mer tätbebyggda kommer tsunamis att få allt större skadeverkningar på oss människor. Tsunamin som drabbade kärnkraftverket i Fukshima är ett exempel liksom tsunamin i Stilla Havet 2004. Om dessa båda katastrofer kan du läsa mer på annan plats på denna hemsida.