Japan och Fukushima

Under 2011 drabbades Japan av en jordbävning vilket orsakade en tsunami som sedan svepte in över landets kust. Kärnkraftverket Fukushima tog stor skada av såväl jordbävningen som av den efterföljande tsunamin. Fukushima förlorade förmågan att kyla sina bränslebassänger och härdar. Som ett resultat av detta drabbades kärnkraftverket av härdsmälta och vätgasexplosioner, något som spred radioaktiva ämnen över området. År 2016 var det dags igen. ett nytt jordskalv och tsunami utanför Fukushima. Den här gången hade Japan större tur: jordbävningen uppmätte 4.6 på richterskalan och tsunamin som följde var liten, och inga människor kom till skada. De båda incidenterna har lett till mer intensiva diskussioner om kärnkraften, dess säkerhet och dess framtid. Med de klimatförändringar som planeten just nu genomgår är det svårt att förutse vilken effekt de kommer att ha på de kraftverk som idag finns världen över. Skulle jordbävningar öka i frekvens eller styrka kan det ha förödande effekter. Detsamma gäller eventuella översvämningar längs kuster. Kommer klimatet att hota våra kärnkraftverk som då i sin tur kommer att hota hela världens överlevnad?

Fukushima är omgiven av vacker natur