Vad är ekologiskt fotavtryck?

Vill du leva miljövänligt? Eftersom du har hittat hit svarar du förmodligen ja på den frågan. Men för att förstå vad som är miljövänligt eller inte, gäller det att vara påläst och i synnerhet ta många positiva miljöbeslut. Det debatteras mycket om vad som faktiskt är bra för miljön eller inte, men det ställs även frågor som: Vad är ekologiskt fotavtryck? Vårt ekologiska fotavtryck är ett mått som beräknar hur mycket resurser vi förbrukar. Det kan mätas i energiförbrukning, utsläpp, mat och så vidare. Ju mer miljövänligt vi lever desto mindre blir vårt ekologiska fotavtryck. Så, vad är ekologiskt fotavtryck? Och vad kan vi göra för att minska det? Det kan exempelvis handla om att äta ekologisk mat och minska vår konsumtion. Men också att välja mer miljövänliga transporter som till exempel cykel, elbil eller flygplan som Solar Impulse 2 som drivs av solenergi. Kristianstadsbladets ledarskribent anser att Solar Impulse 2 ger hopp för möjligheter till transporter utan utsläpp. Och kanske är det sådana drastiska åtgärder som krävs för att vi verkligen ska lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt!

Nu slipper du vad är ekologiskt fotavtryck