Vad är en flodvåg

Vad är en flodvåg? Det är inte, som man kanske först tror, en våg på en flod, utan istället ett av de mest extrema väderfenomen som finns i världen. En flodvåg kan också gå under namnet tsunami, som oftast uppstår på grund av seismisk aktivitet under havsytan. Ett enkelt tekniskt svar på frågan vad är en flodvåg är att det handlar om en oerhört kraftig vertikal förflyttning av vattenmassor. När vattnet sedan faller tillbaka för att hamna i jämvikt bildas en enorm våg från havsbotten till ytan. Det lömska med en tsunami är att den inte alltid syns så bra. Det är först när vattendjupet minskar som flodvågens vatten kan tryckas upp ovanför den normala havshöjden i en väldig störtvåg. Men innan det händer faller vattnet tillbaka i ett olycksbådande fenomen. Det är som om havet drar sig undan innan det kastar sig över kusten med enorm styrka. 1775 ödelades stora delar Lissabon av en tsunami. En annan stor katastrof inträffade 1908 i Messinasundet. I modern tid inträffade de två mest omtalade flodvågorna 2004 i Indiska oceanen och efter jordbävningen vid Tohoku 2011. Flodvågen i Indiska oceanen är den tsunami som har dödat flest människor. Över 225 000 miste livet och det var en katastrof som fortsätter att ha effekt på turistnäringen i bland annat Thailand och Indonesien. Denna flodvåg var av en särskild typ; en så kallad teletsunami. Sådana tsunamis kan bli en följd av extremt kraftiga ”Mega-Thrust”-jordbävningar. Tsunamin vid Tohoku var inte, om man ser till den omedelbara effekten, lika förödande men den orsakade å andra sidan allvarliga skador på flera kärnkraftverk, framför allt kärnkraftverket i Fukushima. Denna tsunami i kombination med jordbävningen som orsakade den har kallats världens mest kostsamma naturkatastrof. Hoppas att du fått svar på frågan: vad är en flodvåg?